Ditte Liss Psykoterapi
och
kreativitet

 

Besöksadress:

Uppsala - Drottningg.12

Knivsta  - Apoteksv. 8D

 

Tel: 0762496327 (lämna gärna meddelande)

 

dittanliss@live.com

 

 

 

Om mig:

 

Mitt namn är Ditte Liss och jag är leg. psykoterapeut. Min grundutbildning är leg. arbetsterapeut och jag är också utbildad musikterapeut samt mindfulnessinstruktör.

 

Jag arbetar främst med psykoterapi på psykodynamisk grund. I denna psykoterapiform ser man varje individ som unik. Man strävar efter en förtroendefull relation mellan patient och terapeut där individuella livsmönster kan bli synliga och därmed också möjliga att påverka. Använder mig även av mindfulness och KBT vid behov. Jag har kompletterat mina kunskaper med en 1-årig utbildning i KBT och är utbildad mindfulnessinstruktör. Använder mig av mindfulness såväl i individuella kontakter som i grupp/kursverksamhet. Har också en grundläggande utbildning i IPT, interpersonell psykoterapi, som är en korttidsterapimetod som visat sig ge goda resultat vid bl.a. depression. Påbörjar under hösten 2014 utbildning till symboldramaterapeut. Jag anpassar min metod efter behov och önskemål hos den jag möter.

 

Samtalet är alltid utgångspunkten för arbetet, men vid behov eller önskemål, används musiklyssning och/eller bildskapande som komplement. Kreativa metoder kan många gånger fördjupa och påskynda processen.

 

Jag har närmare 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Har också arbetat många år med funktionshindrade inom habiliteringen samt inom primärvård. Jag har mött människor med många olika typer av svårigheter och såväl unga vuxna som människor i pensionsåldern.

 

Arbetar med såväl längre som kortare individuella kontakter samt med mindfulnessgrupp/kurs.

 

Jag har tillgång till samtalsrum centralt i Uppsala samt i Knivsta.

 

Håller gärna i utbildning/föreläsning t.ex. om mindfulness, neuropsykiatriska funktionshinder eller musikterapi.

 

 

 

 

 


Ditte Liss

leg. psykoterapeut

mindfulnessinstruktör

musikterapeut fil.mag.

leg. arbetsterapeut

 


 

Medlem i RPC (Riksföreningen Psykoterapi Centrum)

www.rpc.nu

 

 

Erbjuder rabatterad psykoterapi för studenter

www.studentnytta.se